SERVICII OFERITE ȘI PREȚURI

 
 

SERVICII

  • Vaccinări
  • Verificări regulate
  • Medicina muncii
  • Diagnosticare
  • Obstetrica si Ginecologie
  • Clinica de Ortopedie
  • Injectii corticosteroizi in articulatii
  • Chirurgie minora si mici operatii 

 

PREȚURI

Vaccinări

30 e

Verificări regulate

50 e

Operatii si injectii cu corticosteroizi

150 e